מנגן / שרה פרידלנד בן-ארזה אחורה   הדפסה

תקציר
 

 (יידיש) זמר או זמר עממי. מנגנים – ברבים – בדרך כלל חברי מקהלה של חצר חסידית (קאפעליע). בעל מנגן – זמר או בעל חוש מוסיקלי.

מנגנים או בעלי מנגנים פעמים רבות מבצעים את המסורת המוסיקלית או מובילים אותה, ויש שהם פעילים אף בהלחנתה, לפי מצוות הרבי ולפי המנהגים המוסיקליים הקיימים בחצר שאליה הם משתייכים.


כל הזכויות שמורות © הזמנה לפיוט