שלום עליכם,
באפשרותכם לשלוח לכל מי שחפצה נפשכם לשמח את לבבו, פיוט או כל תוכן אחר מתוך האתר,
בצרוף ברכה אישית.
לשם כך עליכם להכנס למאגר הפיוטים והלחנים, או לכל מדור אחר, לבחור את הפיוט שברצונכם לשלוח,
ומתוך אותו דף ללחוץ על "שלח לך פיוט" שבתפריט שבצדו הימני של הדף.


למאגר הפיוטים והלחנים